THƯ VIỆN

$data->name

Quyền con người trong thế giới hiện đại. Nghiên cứu và thông tin (Tài liệu tham khảo nội bộ)

Mã sách: HR - 13

Tác giả: Phạm Khiêm Ích, Hoàng Văn Hảo

Nguồn: Viện thông tin Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách ra đời phục vụ phục vụ các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo và quản lý, những người có nhu cầu và có trách nhiệm nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực quyền con người. Phần phụ lục của cuốn sách cung cấp những văn kiện quốc tế quan trọng nhất, hầu hết còn chưa được công bố trên sách báo tiếng Việt, giúp cho giới nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội và nân văn những tài liệu tham khảo bổ ích và tin cậy.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN