THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới

Mã sách: TRA- 45

Tác giả: PGS- TS Lê Thị Quý

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN