THƯ VIỆN

$data->name

The uses and impacts of medico-legal evidence in sexual assault cases: A global review

Mã sách: SHA - 39

Tác giả: Janice Du Mont, Deborah white

Nguồn: World health Organization

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Contents Setion one: Introduction Section two: Context Section three: Medico-legal services Section four: Impacts of medico-legal evidence on legal outcomes Section five: Sociocultural conditions of the use of medico-legal evidence Section six: Conclusions

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN