THƯ VIỆN

$data->name

Công tác phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em ở VN

Mã sách: TRA - 44

Tác giả:

Nguồn: Học viện cảnh sát nhân dân

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN