TIN TỨCTin CSAGA

KÊU GỌI SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG CHO SỰ KIỆN VIETPRIDE 2018

27/07/2018 01:50:50 102
1. TỔ CHỨC HỖ TRỢ: CSAGA là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo. ICS là tổ chức của chính những người người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam có sứ mệnh làm mạnh cộng đồng LGBT để bảo vệ quyền của họ. ICS hướng tới việc Việt Nam là một quốc gia nơi các nhóm thiểu số tính dục được đối xử bình đẳng và bất kỳ ai đều có thể sống là chính mình và đóng góp tốt nhất cho sự phát triển chung của xã hội. iSEE là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm thiểu số, với sứ mệnh thúc đẩy các giá trị tự do, khoan dung và bình đẳng trong xã hội.

2. MỤC ĐÍCH:

Nằm trong chiến lược hỗ trợ của ba tổ chức, Quỹ hỗ trợ Sáng kiến địa phương cho sự kiện VietPride 2018 là một nỗ lực của CSAGA, ICS và iSEE nhằm hỗ trợ cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính và các nhóm đa dạng giới và tính dục khác (gọi tắt là LGBTI+) tổ chức sự kiện cộng đồng tại địa phương mình từ tháng 8-10/2018. Các sự kiện tự hào được kỳ vọng sẽ làm tăng tính hiện diện của cộng đồng LGBTI+, lan toả giá trị tự do, bình đẳng và khoan dung trong xã hội đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, độc lập và năng lực quản lý dự án của các hội, nhóm LGBTI+.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN:

• Đối tượng: Các hội nhóm, cá nhân LGBTI+ trên toàn quốc. Mỗi tỉnh thành BTC chỉ có thể hỗ trợ tổ chức một sự kiện. Nếu có từ hai nhóm trở lên cùng một địa phương muốn tổ chức, chúng tôi khuyến khích các bạn làm việc với nhau trước khi nộp hồ sơ xin hỗ trợ. BTC chỉ chọn 1 trong số các sự kiện của mỗi tỉnh thành để hỗ trợ.

• Thời gian thực hiện dự án: Bắt đầu triển khai sớm nhất từ 01/08/2018 và kết thúc hoạt động muộn nhất vào 05/10/2018.

• Lưu ý: Do giới hạn về thời gian, cũng như đề đảm bảo việc sáng kiến và giải ngân kịp với tiến độ thực hiện hoạt động của các nhóm, BTC sẽ duyệt các sáng kiến trong 2 đợt:

o Đợt 1: 1/8/2018
o Đợt 2: 8/8/2018

4. NỘI DUNG HỖ TRỢ

Dựa trên ý tưởng, kế hoạch hoạt động và ngân sách dự kiến của các địa phương, ba tổ chức CSAGA, ICS và iSEE sẽ cùng thảo luận để phân bổ nguồn lực hỗ trợ, bao gồm:
4.1 Tài liệu: 
o Các ấn phẩm thông tin dành cho cộng đồng LGBTI+ và phụ huynh.
o Chuyên đề come-out, luật pháp, nghiên cứu về cộng đồng LGBTI+.
o Các tờ rơi, factsheet, poster tranh ảnh infographic về LGBTI+.
Số lượng tuỳ theo khuôn khổ cho phép của nguồn tài liệu từ 3 tổ chức.

4.2 Kinh phí tổ chức: 
- Hỗ trợ chi phí thực tế thuê địa điểm, in ấn một số vật phẩm, truyền thông tuỳ theo nội dung hoạt động. 
- Do giới hạn về nguồn lực, Quỹ hỗ trợ sáng kiến địa phương cho Viet Pride 2018 sẽ không thể hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức cho mỗi sự kiện. Mức kinh phí hỗ trợ sẽ được quyết định dựa trên các Tiêu chí ở dưới. 
- BTC khuyến khích việc các nhóm thực hiện chủ động gây quỹ ở địa phương hoặc huy động quỹ ở các nguồn khác, cũng như có những hoạt động kết hợp liên tỉnh để tận dụng nguồn quỹ có hạn. Vui lòng ghi rõ các nguồn quỹ nhóm đã huy động được, cũng như việc kết hợp liên tỉnh (nếu có) trong đề xuất.

4.3 Hỗ trợ khác: Giấy giới thiệu địa điểm và các giấy tờ khác trong khả năng

5. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG:

o Hoạt động có tổ chức và không vi phạm pháp luật. 
o Được thiết kế kỹ lưỡng nhằm mang lại thông điệp tự hào, đoàn kết và tạo cảm xúc cho người tham dự. Đóng góp vào quá trình vận động cho quyền của người LGBTI+ một cách sáng tạo và hiệu quả.
o Tăng cường vai trò tổ chức, tiếng nói, sự hiện diện của các nhóm thiểu số trong cộng đồng LGBTI+ (người đồng tính nữ, người chuyển giới,…) trong Viet Pride. Vui lòng ghi rõ thành phần BTC trong Đề xuất.
o Có khả năng huy động quỹ từ các nguồn khác ngoài Quỹ sáng kiến. Vui lòng ghi rõ các nguồn quỹ đã huy động được (nếu có) trong Đề xuất.
o Sử dụng hiệu quả ngân sách và tạo ra tác động bền vững.

6. QUY TRÌNH HỖ TRỢ

o Tất cả các đề xuất sẽ được đại diện của ba tổ chức ICS, iSEE và CSAGA xem xét, nhằm lựa chọn ra các đề xuất phù hợp nhất với khả năng tài trợ và mục tiêu của từng tổ chức.
o Các đề xuất được chọn sẽ được kết nối với 1 trong 2 tổ chức (iSEE hoặc CSAGA). Nhóm hoặc cá nhận nhận hỗ trợ có nghĩa vụ tuân thủ theo quy định tài chính, cũng như sử dụng bộ logo của tổ chức tài trợ.
o Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của nhóm/cá nhân nhận hỗ trợ sẽ được quy định rõ trong Biên bản ghi nhớ hợp tác, và được kí bởi đại diện nhóm nhận hỗ trợ & đại diện tổ chức tài trợ.
o Số lượng: không giới hạn số lượng tỉnh thành, tuỳ thuộc vào nguồn lực của CSAGA, ICS và iSEE.

7. TIẾN TRÌNH DỰ KIẾN

7.1 - Bắt đầu nhận hồ sơ: 27/7/2018
7.2 - Hạn chót nhận hồ sơ: Trước 17:00, ngày 8/8/2018
7.3 - Thông báo kết quả cho các tỉnh thành: 
- Đợt 1: trước 17:00, ngày 3/8/2018
- Đợt 2: trước 17:00 ngày 10/8/2018
7.4 - Làm thủ tục chuẩn bị cho việc tiến hành, hướng dẫn về thủ tục, giám sát
- Đợt 1: Trước 7/8/2018
- Đợt 2: Trước 14/8/2018
7.5 - Tạm ứng ngân sách cho hoạt động ban đầu (số phần trăm tùy thuộc quy mô và khuôn khổ thời gian của dự án)
- Đợt 1: Trước 7/8/2018
- Đợt 2: Trước 14/8/2018
7.6 - Thực hiện hoạt động: 1/8/2018 – 05/10/2018
7.7 - Hạn chót đóng dự án và hoàn tất báo cáo: 15/10/2018

8. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT:
Tải về và điền đầy đủ các thông tin cần thiết của sự kiện VietPride tại địa phương bạn theo mẫu kế hoạc sự kiện và ngân sách sự kiện ở đây:http://bit.ly/maudexuatVP18
Gửi kế hoạch tổ chức của tỉnh thành bạn về chúng tôi tại email: btc.vietpride@gmail.com