THƯ VIỆN

$data->name

Tập huấn công tác tham vấn đợt 3 - Chuyên đề phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em

Mã sách: TRA- 59

Tác giả:

Nguồn: Ủy ban dân số gia đình và trẻ em; Unicef

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu trình bày các khái niệm cơ bản về: buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em - dành cho cán bộ làm công tác tham vấn.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN