THƯ VIỆN

$data->name

Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia

Mã sách: TRA - 144

Tác giả:

Nguồn: Hội luật gia Việt Nam

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này là một trong các kết quả của dự án nghiên cứu về các quy định pháp luật và các cơ chế quốc tế, khu vực và quốc gia về bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở nước ngoài của Hội luật gia Việt Nam, với sự trợ giúp của CIDA Canada. Từng phần trong bản thảo của báo cáo đã được trình bày tóm tắt tại Hội thảo về "Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở nước ngoài". Báo cáo sau đó đã được chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý, các quan điểm, ý tưởng mới của các đại biểu, thông qua các tham luận và quá trình thảo luận tại hai Hội thảo kề trên.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN