Quyên góp
Gọi (04) 3775 93 39
Chúng tôi sử dụng tiền/các hỗ trợ khác của các bạn như thế nào?

Tiền và hỗ trợ khác từ bạn sẽ được chúng tôi sử dụng cho các chương trình, dự án của CSAGA:

 

  • % sử dụng cho các chương trình và dự án cố định
  • % sử dụng để tổ chức sự kiện
  • % sử dụng cho tình huống khẩn cấp và cho văn phòng hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới
  • % sử dụng cho hoạt động truyền thông và gây quỹ
  • % sử dụng cho các hoạt động phát sinh và chi phí hành chính