THƯ VIỆN

$data->name

Chính sách và chiến lược hoạt động của Radda Barnen đối với trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương về mặt xã hội và kinh tế : Trong khuôn khổ chương trình quốc tế / Radda Barnen.

Mã sách: CHI - 05

Tác giả: Radda Barnen

Nguồn:

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ:

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: 50,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đưa ra các định nghĩa, mục tiêu, phương pháp làm việc của Radda Barnen, chiến lược đối với trẻ có nguy cơ phải làm việc nhiều giờ, điều kiện làm việc nguy hiểm, nghiện ma tuý, khai thác về tình dục, sức khoẻ kém, kèm theo đó là các biện pháp ngăn ngừa, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và tầm nhìn của Radda Barnen về một ngày mai tốt đẹp hơn đối với trẻ.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN