THƯ VIỆN

$data->name

Chiến dịch hành trình yêu thương

Mã sách: GEN - 369

Tác giả:

Nguồn: Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách hướng dẫn cách thực hiện một số hoạt động ngoại khóa và chiến dịch truyền thông trong trường học về các vấn đề liên quan đến Bình đẳng giới. Tài liệu được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm của một dự án về BĐG đã được tiến hành thành công trong các nhà trường ở Ấn Độ nhằm giải quyết các vấn đề về giới và bạo lực. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN