THƯ VIỆN

$data->name

Tác động kinh tế xã hội của việc gia nhập WTO đến phụ nữ nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu định tính ở Hải Dương và Đồng Tháp

Mã sách: Ods - 08

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Đào Ngọc Nga, Annalise Moser, April Phạm

Nguồn: ILSSA, UNIFEM, AusAID

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu tác động của việc gia nhập WTO đến phụ nữ nông thôn. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN