THƯ VIỆN

$data->name

101 Hỏi đáp về kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài

Mã sách: TRA- 52

Tác giả: Hoàng Lê

Nguồn: Luật gia Hoàng Gia

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách gồm các phần: Phần 1: Hỏi đáp về kết hôn, Phần 2: Phần phụ lục, cung cấp luật hôn nhân gia đình và các mẫu đăng ký, kê khai.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN