THƯ VIỆN

$data->name

Prevention of trafficking in women in Vietnam

Mã sách: TRA- 54

Tác giả: Le Thi Quy

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

"This document contains: Part 1. TRAFFICKING IN WOMEN IN NORTHERN VIETNAM. Part 2. ACTION RESEARCH TO PREVENT TRAFFICKING IN WOMEN Part 3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION ANNEXES STORIES TOLD BY INTERVIEWEES"

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN