THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Mã sách: SHA - 41

Tác giả:

Nguồn: CSAGA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn kỷ yếu là tập hợp các tham luận, ý kiến của các vị đại biểu đại diện một số cơ quan, ban ngành, ghi chép tâm sự của các nạn nhân và một số bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của cuộc hội thảo.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN