THƯ VIỆN

$data->name

Những sáng kiến dựa vào cộng đồng phòng chống buôn bán trẻ em ở Việt Nam. Đánh giá nhanh tại 3 tỉnh bắc giang, lạng sơn và quảng ninh

Mã sách: TRA - 68

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này giới thiệu những kết quả chính của một nghiên cứu đánh giá nhanh về nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở ba tỉnh phía Bắc của Việt Nam (Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh). Báo cáo cung cấp thông tin khái quát về các địa điểm nghiên cứu, phác hoạ tình hình và các xu hướng hiện nay trong nạn buôn bán, cũng như đề cập đến các biện pháp can thiệp của chính quyền địa phương.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN