THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu gồm các chương: Chương 1: Tổng quan Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm buôn bán người, Chương 2: Công ước của LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các Nghị định thư bổ sung - Công cụ pháp lý quốc tế quan trọng trong đấu

Mã sách: TRA - 131

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN