THƯ VIỆN

$data->name

Tổng quan nghiên cứu về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam trong những năm gần đây - Báo cáo nghiên cứu

Mã sách: SHA-18

Tác giả:

Nguồn: Viện gia đình và giới

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo gồm 5 phần: Phần I: Giới thiệu nghiên cứu Phần II: Tìm hiểu khái niệm xâm hại tình dục trẻ em và kinh nghiệm phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở một số nước trên thế giới. Phần III: Tình hình nghiên cứu về xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam Phần IV: Những phát hiện chính của các nghiên cứu Phần V: Nhận xét về các nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN