THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu sinh hoạt nhóm nam thanh niên: "Mình là đàn ông, mình chống bạo hành giới"

Mã sách: GBV - 44

Tác giả:

Nguồn: CCIHP

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu gồm 11 bài sinh hoạt nhóm, được biên soạn với mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng để nam thanh niên kiểm soát hiệu quả hơn các cảm xúc tiêu cực và xây dựng mối quan hệ tình yêu gia đình tốt đẹp hơn. Đây là tài liệu hướng dẫn điều hành sinh hoạt nhóm dành cho những người làm công tác thanh niên ở cấp cơ sở và đặc biệt dành cho những người quan tâm đến thu hút sự tham gia của nam giới vào phòng chống bạo hành giới/ bạo lực gia đình.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN