THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay danh cho bạn trẻ đi làm ăn xa

Mã sách: TRA- 50

Tác giả:

Nguồn: Save the Children

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu này gồm 3 phần cơ bản là: Những câu hỏi trước khi đi làm ăn xa; Những câu hỏi tại nơi đến; Những câu hỏi liên quan tới mức; Những câu hỏi liên quan đến kiến thức về Bảo vệ trẻ em.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN