THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay hướng dẫn trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị buôn bán

Mã sách: TRA - 79

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu trình bày các khái niệm cơ bản về: buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em - và các chương trình để hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN